פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 Sales Department

All questions or issues regarding orders can be asked here. This can include everything from troubles with ordering to questions about a product, etc.

 Billing Department

All Billing related issues such as Invoices, Credits, Personal Details, Account Security, etc. should be raised in this support department.

 Abuse Security

Reports for abusive/malicious websites (such as DMCA takedowns) can be made here. You can request audits, security advice, etc here.